Teamcoaching voor resultaat

Resultaten bereiken met teamcoaching? Teamleden ontdekken en ontwikkelen hun individuele kwaliteiten waardoor het team als geheel versterkt wordt. Tijdens coachingssessies leren teamleden van elkaar en er komt een persoonlijk ontwikkelingsproces op gang bij elk afzonderlijk teamlid.

Coachingssessie in teams

Tijdens een coachingssessie schept teamcoach Ietje Deutz de voorwaarden om de deelnemers te stimuleren zich bewust te worden van hun eigen denken en handelen. Zij ontdekken hun kracht en merken dat ze vanuit die kracht veranderingen in zichzelf kunnen aanbrengen. Teamcoaching is van onschatbare waarde als zich de volgende ontwikkelingen voordoen in een organisatie:

  • Meer vakmensen blinken uit in hun specialisme, maar zijn geen teamplayers;
  • Er ontstaat een hoge werkdruk door meer werk en minder personeel;
  • Reorganisaties en fusies;
  • Meer samenwerkingsverbanden, waardoor men in verschillende teams participeert.

Succesvol reageren op deze ontwikkelingen veronderstelt een goed geoliede, effectieve communicatie tussen alle geledingen in de organisatie. Juist doordat er onrust is door een veranderende situatie en men zich daartoe moet gaan leren verhouden, gebeurt het nogal eens, dat er problemen ontstaan. Onuitgesproken irritaties, onduidelijke verwachtingen, verantwoordelijkheden die niet helder zijn etc. kunnen leiden tot het verlies van inspiratie en motivatie van individuele medewerkers en oplopende spanningen in teams.

Teamcoaching, wat houdt het in?

Met behulp van teamcoaching worden teams krachtiger gemaakt, zodat zij bovengenoemde problemen beter het hoofd kunnen bieden. In de coachingssessies inspireert Ietje de teamleden onder meer om te reflecteren op zichzelf en op actuele processen in het team. De leden worden uitgenodigd zich uit te spreken tegenover elkaar en hun persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen binnen het team. Doelen van het team worden verhelderd en de afzonderlijke teamleden worden gestimuleerd flexibel om te gaan met verschillende persoonlijkheden en werkstijlen.

Teambegeleiding altijd maatwerk

Teambegeleiding- en coaching bij Ietje Deutz is altijd maatwerk. Ieder team kent zijn eigen problemen en heeft een ander karakter. Teamsamenstellingen lopen vaak uiteen. De teambegeleiding vindt plaats op locatie in heel Nederland. De teambegeleiding verzorgt Ietje samen met Lilian in ’t Zand, coach, consultant en healer. Wanneer blijkt dat je, naast de groepssessies, behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding dan behoort individuele coaching of therapie ook tot de mogelijkheden.

Teamcoach Ietje Deutz

Ietje Deutz heeft veel teams gecoacht, onder andere van het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum), van een groepspraktijk voor fysiotherapie, van de Universiteit Utrecht en van een grote zorginstelling in Zuid-Nederland. Daarnaast biedt teamcoach Ietje Deutz Rouw- en Verliesbegeleiding aan in therapiegroepen samen met Anita Hooyman in Praktijk Hooyman te Groessen.

Meer weten over teamcoaching?
Neem contact op en vraag meer informatie aan