Over Ietje Deutz

Coach en therapeut gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding

Ietjedeutz-300x300Als coach en therapeut legt Ietje Deutz zich al jaren toe op het begeleiden van individuen en groepen. Voorheen was Ietje Deutz activiteitenbegeleidster bij een aantal verpleeghuizen en werkte ze als docent, coach en trainer op scholen en in het bedrijfsleven. Vanaf 2012 begeleidt zij teams en is zij gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding. Niet alleen het verlies van een familielid of dierbare, maar ook het verlies van een baan, huis, relatie of andere vorm van verlies, kan leiden tot verdriet. Tijdens rouw- en verliesbegeleiding leert Ietje je om hiermee om te gaan.

Ik vind het belangrijk om mijn cliënten goed te leren kennen en een veilige basis voor hen te creëren binnen de begeleiding en therapie die ik ze bied. Tijdens de sessies praten we niet alleen, maar gaan we ook aan de slag met datgene wat op dat moment nodig is. Daarnaast zet ik creatieve middelen in, bijvoorbeeld het maken van tekeningen. Door middel van inzicht kunnen zij hun leven vormen.

Naast rouw- en verliesbegeleiding kun je bij Ietje Deutz terecht in geval van:

Coachingspraktijk in Nijmegen

Ietje Deutz houdt therapie- en coachingssessies in de coachingspraktijk in Nijmegen.

Om kwaliteit te garanderen, overleg ik regelmatig met collegaprofessionals. Zij vormen mijn klankbord. Ook voor de beroepsvereniging waar ik lid van ben, is het noodzakelijk deel te nemen aan intervisiegroepen.

Ietje Deutz: integer, creatief en oplossingsgericht

In coachingssessie bij Ietje Deutz staan integriteit, creativiteit en oplossingsgerichtheid centraal. Tijdens haar therapie- en coachingssessies put Ietje uit de rugzak van persoonlijke levenservaring en de kennis die ze heeft opgedaan tijdens haar opleidingen.

Opleidingen

  • Creatieve Therapie met specialisatie Beeldend Vormen
  • Docentenopleiding Basiseducatie
  • Training lichaamsgerichte psychotherapie
  • Opleiding Intuïtieve waarneming
  • Vervolgopleiding trainer/coach
  • Opleiding mindfulness trainer
  • Opleiding rouw- en verliesbegeleiding
Neem contact op met Ietje Deutz