Relatietherapie

In een goed lopende relatie is er sprake van vertrouwen, emotionele verbondenheid en effectieve communicatie.

Relatietherapie NijmegenAls je relatie in de problemen is gekomen en je komt er samen of met hulp van vrienden of familie niet meer uit, dan is het zinvol om samen met een therapeut te onderzoeken wat er precies verkeerd is gegaan. Dat maakt je bewust van de ingesleten patronen en van ieders eigen rol en aandeel daarin. Verschillen in achtergrond, geschiedenis en karakter, verschillende manieren van communiceren en van het uiten van emoties brengen we samen helder in beeld. Tijdens de relatietherapie leer je angsten en behoeftes te benoemen. Je stapt uit de patronen en ervaart hoe je op een andere manier met elkaar kunt omgaan. Ook ontdek je hoe krachtig het werkt als je in alle kwetsbaarheid hulp, steun en begrip aan elkaar durft te vragen. Je bouwt aan een veilige basis om de zere plekken van vroeger en moeilijke dingen van nu te kunnen bespreken.

Herontdek de kracht van je relatie

Gun jezelf en je partner deze kans. Leer om opnieuw aandacht voor elkaar te hebben, elkaar emotioneel weer te begrijpen en te steunen. Ontdek de kracht van je relatie en leer die kracht te gebruiken om problemen aan te pakken. Samen bedenken we stappen die leiden naar verandering en verbetering met het doel je opnieuw met elkaar te verbinden. In de sessies stem ik af op jullie behoeften met respect voor jullie beiden. Ik maak onder andere gebruik van het EFT-model van Sue Johnson (Emotionally Focused Therapy).

Twan en ik hebben afgelopen weekend de conclusie getrokken dat we voldoende basis en vertrouwen hebben om voortaan op eigen kracht verder te gaan. Nu kunnen we woensdag naar jou komen met deze boodschap, maar dat zou zonde zijn van zowel jouw tijd als die van ons. We willen het hier dus graag bij laten en jou ontzettend bedanken voor alles wat je voor ons beiden hebt gedaan. We voelden ons allebei op ons gemak en gehoord bij jou en op een respectvolle manier gespiegeld. Oprecht dankjewel daarvoor en we wensen jou het allerbeste!

Herontdek de kracht van je relatie
Gun jezelf en je partner deze kans. Neem contact op voor meer informatie.


Voorbeelden van problemen en thema’s die ik tegenkom in mijn praktijk zijn:

Ik ben verliefd op een ander

Als in een relatie één van de partners verliefd wordt op een ander dan kost dat enorm veel emotionele energie.

Oppervlakkig benaderd is er meestal de gedachte dat er iets mis is met de relatie. Maar als je dieper kijkt dan blijkt vaak dat degene die verliefd is geworden niet tevreden is met zijn of haar eigen leven. Hij of zij mist iets, voelt zich in de basis niet gelukkig. Aan een heel belangrijke behoefte wordt niet voldaan, zelfs als andere behoeften wel vervuld worden.

De adder onder het groene gras zit in het feit, dat de nieuwe minnaar of minnares wél lijkt te voorzien in de vervulling van iets wat heel belangrijk voor je is.

Vroeg of laat zul je echter ontdekken dat je de vervulling van je diepste behoeften niet aan een ander kunt uitbesteden.

Zo kan een verliefdheid werken als een wake-up call.

Het is wijs om op zoek te gaan naar een manier om zelf iets te doen aan het gemis dat je ervaart. Dat is beter dan denken dat je moet kiezen of je wanhopig afvragen of je je vaste relatie moet verbreken.

Het inschakelen van een relatietherapeut kan zeer verhelderend en ondersteunend werken op het vaak onoverzichtelijke en emotionele proces dat jullie beiden doormaken.

Ik ben erg jaloers

Als je zo jaloers bent dat jullie relatie er onder lijdt, dan is het belangrijk om jezelf de volgende vraag te stellen:

Als ik mij jaloers voel en als ik me jaloers gedraag, welke emotie(s) voel ik daar dan bij?

Angst, boosheid, verdriet, onveiligheid, bezorgdheid, wantrouwen, eenzaamheid, afgunst, depressie of iets anders?

Misschien is er een verband met gebeurtenissen uit je verleden, die onbewust actueel lijken te worden in het heden. Door de pijn van toen onder ogen te komen, te begrijpen en los te laten kun je (weer) vrij en krachtig worden.

Als je kunt voelen dat je goed bent zoáls je bent, dan zul je rustiger en realistischer in je relatie kunnen staan.

In mijn begeleiding help ik je om de onderliggende oorzaak van je jaloezie op te sporen. Het is belangrijk ook je partner bij de begeleiding te betrekken, zodat hij je kan begrijpen en ondersteunen.

Uit elkaar gaan of niet

Als jullie, of één van jullie, voor het dilemma ‘scheiden of blijven’ staan, dan is het wijs om professionele hulp in te schakelen.

Afwachten, hopen dat het vanzelf goed komt, praten en praten zonder dat er iets verandert terwijl de jaren verstrijken, leidt tot vervreemding.

In therapie kun je constructief onderzoeken hoe jullie er samen voor staan. Knellende zaken kunnen uit de weg geruimd worden, wat in veel gevallen leidt tot grote opluchting en een nieuwe start.

Als jullie toch, weloverwogen en zonder belangrijke aspecten over het hoofd te zien, besluiten definitief te breken, dan kan begeleiding eveneens geruststellend en ondersteunend zijn en het soms erg gecompliceerde proces in goede banen leiden.

Want scheidingen gaan vaak gepaard met heftige emoties en vergen veel moed en een lange adem.

Wij komen uit verschillende culturen

Culturele verschillen kunnen een complicerende factor zijn in het opbouwen en vasthouden van een fijne relatie.

Het is van groot belang dat je voor jezelf onderzoekt hoeveel ruimte je hebt om je partner tegemoet te komen, zonder te veel in te leveren van je eigen identiteit. Het is ook belangrijk om vanaf het begin van de relatie stevig in die eigen culturele identiteit te gaan staan. Dat maakt het makkelijker om je grenzen te blijven voelen en aan te geven.

Het is goed om onderscheid te blijven maken tussen problemen die met het interculturele stuk van je relatie te maken hebben en problemen die een andere oorzaak hebben.

Jullie zullen beiden te maken hebben met het bevooroordeelde beeld over de cultuur van de ander. Dit kan tot angst, wantrouwen en onzekerheid leiden. Openstaan voor de belevingswereld van de ander, goed luisteren met het doel te begrijpen, veel praten en respect voor elkaars cultuur en grenzen kunnen de angst wegnemen en leiden tot duidelijkheid, overeenstemming en rust.

Ik begeleid jullie graag bij het praktisch en liefdevol om leren gaan met de historische eigenheid van je partner.

Meningsverschillen ruzies en verbindende communicatie

Meningsverschillen hebben en ruzie maken zijn normaal in een relatie. Je zoekt ermee naar een goed evenwicht in het omgaan met de verschillen tussen jullie.

Meningsverschillen kunnen gaan over geld, tijdsindeling, seks, waarden, opvoeding, huishouden enz. In een relatie is het niet altijd eenvoudig om hier soepel en met wederzijds respect mee om te gaan. Zoals we allemaal weten kan het zelfs behoorlijk uit de hand dreigen te lopen. Niet te lang wachten met hulp vragen kan voorkomen dat het emotionele contact en de warmte uit jullie relatie verdwijnen.

Mijn hulp is gericht op verbindende communicatie. Verbinden is uiten wat er in je leeft, op een integere en heldere manier en de ander de ruimte geven om hetzelfde te doen. In een veilige sfeer gaan we samen op zoek naar inzicht in de manier waarop jullie communiceren en naar aanvaarding van het feit dat de ander zo anders kan denken, voelen en handelen dan jij. Het is belangrijk om te leren verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedachten, emoties en gedrag en je grenzen te verkennen en te leren bewaken. Misschien komen jullie tijdens de gesprekken oude pijn tegen, die ten grondslag ligt aan je gedrag. Die pijn kan onderzocht en losgelaten worden.

Ik wil (meer) intimiteit

Intimiteit kun je omschrijven als een behaaglijk gevoel van nabijheid en vertrouwdheid met een ander mens. Intimiteit kun je ervaren in vriendschappen en liefdesrelaties, tussen gezins- en familieleden. In een liefdesrelatie is intimiteit doorgaans ook verbonden met seksualiteit. Het gegeven dat niet  iedereen dezelfde behoefte heeft aan intimiteit kan tot spanningen leiden in de relatie. Gewoontes en sfeer in het gezin van afkomst en ieders persoonlijke levensgeschiedenis en karakter kunnen hierbij een bepalende rol spelen. Ook het verschil in benadering van emotionele zaken tussen mannen en vrouwen geven nogal eens wat onbegrip.

Relatietherapie kan helpen om te onderzoeken hoe dit alles voor jullie is. Inzicht krijgen in elkaars belevingswereld rondom intimiteit kan respect en begrip opleveren.

Jullie intimiteit groeit dan vanzelf.

Voorbereiden op je toekomstige relatie

In een relatie krijg je het gereedschap aangereikt voor persoonlijke groei. Als je geen relatie hebt en dat wel graag wilt dan kun je een goed begin maken door aan jezelf te werken en daarmee jezelf innerlijk te verrijken. Je bereidt je op deze manier voor op je toekomstige relatie en je maakt van jezelf een goede partner. Als therapeut kan ik je zelfonderzoek begeleiden. We kunnen kijken welke rol je verlangens, je angsten en eerdere ervaringen met een relatie spelen bij het aantrekken van de partner die jij je wenst. Bovendien kun je werken aan je bewustwording van de vorm en de inhoud die jij wilt geven aan je komende relatie.

Je versterkt je autonome eigenwaarde, waardoor je krachtig en vol verantwoordelijkheid voor je gedachten, emoties en gedrag in een nieuwe relatie kunt stappen.

Je gezin van afkomst en relatietherapie

In het gezin waar je bent geboren wordt in je vroege jeugd de kiem gelegd voor je behoeften, je verlangens en je verwachtingen met betrekking tot liefde en acceptatie in je volwassen leven en bij uitstek in je relaties.

Als je bent vastgelopen in je relatie, dan kan het zeer helpend zijn om in therapie je levensloop nog eens na te gaan om je jeugd beter te leren begrijpen. Dit kan je veel inzicht, begrip en verwerking geven in de praktijk van je leven nu en vooral in je liefdesrelatie.

Het maakt de weg vrij om bewust te kunnen kiezen voor het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw leven. Het is een mogelijkheid die je als kind nog niet had.

In overleg werken we afwisselend individueel en gezamenlijk, waardoor jullie allebei op een goede manier betrokken blijven bij het proces van de ander.

Ik maak gebruik van de contextuele benadering en van familieopstellingen.

In contact blijven met elkaar na een verlies

Verlies van jullie kind, verlies van één van jullie ouders, van een vriend of vriendin, verlies van werk, vaderland of een ander verlies betekent altijd dat er een situatie is ontstaan, die om aandacht en aanpassing vraagt.

Ieder mens heeft zijn eigen unieke manier van verwerken en van omgaan met emoties. Niemand kan voor een ander de duur en de intensiteit van verdriet en rouw bepalen en dit gegeven leidt nogal eens tot pijnlijke en onbedoelde vervreemding tussen partners. Doordat één van jullie of jullie allebei veel met jezelf bezig zijn kunnen jullie de behoefte van de ander niet goed meer zien. Tegelijkertijd heb je extra behoefte aan steun en erkenning van je partner.

Relatietherapie geeft deze aandacht, steun en erkenning en is erop gericht naar mogelijkheden te zoeken om weer contact te maken en in contact te blijven.

Het helpt om je zorgvuldig te leren afstemmen op de ander en liefdevol aan te sluiten bij diens behoefte aan steun, aandacht of misschien juist rust.

Bindingsangst/verlatingsangst

Deze verwarrende vormen van angst hebben een direct verband met onbevredigde behoeften in onze jeugd. Onze behoefte aan autonomie en ons verlangen naar verbondenheid staan met elkaar op gespannen voet. In een relatie worden ze zichtbaar in ons gedrag, waarbij we ons terugtrekken van de ander of ons juist vastklampen. De oorzaak van de angsten ligt in pijnlijke ervaringen rond het al dan niet ervaren van de liefde van onze ouders toen we een kind waren.

We zijn ons niet vanzelfsprekend bewust van deze oude pijn, die zich manifesteert in onze reacties op gebeurtenissen in onze liefdesrelaties.

Op deze manier biedt partnerschap ons de kans om eindelijk innerlijk te genezen en verder te komen op onze weg naar zelfacceptatie. Dit proces kan gepaard gaan met heftige emoties, onbegrip en pijnlijke conflicten. De pijn van nu vloeit samen met de pijn van toen. In therapie kunnen we naar aanleiding van voorbeelden van de problemen die jullie ervaren in de relatie teruggaan naar persoonlijke pijnplekken, waardoor je snel inzicht krijgt in je eigen gedrag en dat van je partner. Je wordt je er ook bewust van waar je grenzen liggen, hoe het gesteld is met je gevoel van eigenwaarde en in hoeverre je bereid bent de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je gedachten, je emoties en je gedrag.

Je bereidheid om de angst te overwinnen door er naar te kijken maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van gezonde, gelijkwaardige en vervullende relaties.

Herontdek de kracht van je relatie
Gun jezelf en je partner deze kans. Neem contact op voor meer informatie.